Služby

Nasledujúce informácie, slúžia k stručnému popisu ponúk, s ktorými sa stretnete v našej predajni

Suchá pokládka koberca Pokládka koberca na pásku (fixácia lepidlom)
Celoplošné lepenie koberca
Lepenie koberca na schody
Lepenie obšívaného sokla
Lepenie sokla do plastovej lišty
Olepovanie prahov
Olepovanie parapiet
Olepovanie stien
Celoplošné lepenie kobercových štvorcov
Lepenie kobercových štvorcov na pásku
Lepenie obšívaného sokla na schody
Lepenie plastového sokla na schody
Lepenie sokla z kobercových štvorcov
Strhávanie lepeného koberca
Strhávanie položených kobercov
Strhávanie lepených soklov

Demontácia starej podlahy vrátane líšt
Nivelizácia / vyrovnávanie povrchov
Lepenie bytového PVC na pásku (fixácia lepidlom)
Celoplošné lepenie bytového PVC
Celoplošné lepenie PVC – FATRA
Celoplošné lepenie PVC homogénne
Lepenie PVC sokla
Zváranie a frézovanie PVC
Lepenie vyťahovaného sokla z PVC
Lepenie vyťahovaného sokla z PVC – s fabionom
Lepenie PVC štvorcov
Lepenie PVC na schody
Lepenie schodovej hrany
Lepenie antistatického PVC vrátane polož.mriežky
Olepovanie prahov s PVC
Olepovanie stien s PVC
Strhávanie lepeného PVC
Strhávanie PVC soklov

Demontácia starej podlahy vrátane líšt
Nivelizácia / vyrovnávanie povrchov
Montáž vinylovej podlahy
Montáž kompozitnej podlahy
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy
Montáž líšt
Lepenie vynilu

Výroba nápisov a interzií s PVC krytín a kobercov, vstupných rohoží
Montáž prechodových a ukončovacích profilov
Penetrácia a nivelizácia podlahy
Zameranie akcií malého aj veľkého rozsahu
Manipulačné práce – sťahovanie